Przykładowa kolekcja

random image and Flash movies 

 

 
 
 

Systemy instalacyjne służ± do montażu podwieszanych wyrobów sanitarnych. Użytkownik może wybrać system do zabudowy lekkiej (gipsowo-katronowej) lub masywnej (obmurowania). W ofercie posiadamy systemy instalacyjne dwóch wiod±cych producentów: GEBERIT, GROHE

Geberit

Szwajcarska firma działaj±ca w blisko osiemdziesięciu krajach na wszystkich kontynentach. Geberit produkuje kompletne systemy podtynkowe, zbiorniki spłukuj±ce, systemy zaopatrzenia w wodę oraz centralnego ogrzewania, systemy odprowadzenia ¶cieków. W ofercie firmy Geberit znajdziemy nastepuj±ce systemy instalacyjne:

Geberit Duofix - to więcej niż tylko uniwersalny, szybko instalowany element do zabudowy w lekkiej ¶cianie gipsowo-kartonowej lub przed ¶cian± masywn±. To także element, który spełnia najostrzejsze wymagania izolacji akustycznej. Elementy do montażu podwieszonych przyborów sanitarnych takich jak, muszla WC, umywalka, pisuar czy bidet maj± tylko cztery punkty mocowania, dzięki czemu mog± być łatwo i szybko montowane.

Elementy montażowe Geberit Duofix maj± dwa obszary zastosowania:
- do zabudowy w ¶ciance gipsowo-kartonowej (przed ¶cian± masywn±),
- do zabudowy w ¶cianach wolnostoj±cych z profili i płyt gipsowo-kartonowych.

Geberit Kombifix - sprawdzone przez lata stelaże do WC, umywalki, pisuaru lub bidetu. Stelaże przystosowane specjalnie do zabudowy w ¶cianie masywnej. Proste i łatwe w montażu. Już od 1982 roku firma Geberit oferuje system elementów montażowych Kombifix do wmurowania lub obmurowania. Elementy montażowe Kombifix mocowane s± do ¶ciany przy pomocy uchwytów i ¶rub mocuj±cych. Instalację wodn± i kanalizacyjn± rozprowadza się na ¶cianie i następnie cało¶ć zamurowuje lub obmurowuje. Tak wykonana instalacja nie osłabia konstrukcji ¶ciany i jednocze¶nie stanowi ochronę akustyczn± . Elementy montażowe Geberit Kombifix stosuje się w technologii tradycyjnej - do obmurowania przed ¶cian± masywn±.

Zobacz wiecej

Grohe

Niemiecke systemy spłukuj±ce dla WC, pisuarów i bidetów oraz systemy montażowe do umywalek. Firma Grohe posiada w swojej ofercie systemy do lekkiej zabudowy Rapid SL oraz Uniset do montażu w stanie surowym (do obmurowania). Ponadto Grohe dysponuje systemami instalacyjnymi do wanien, pryszniców, szybów instalacyjnych oraz armatur natynkowych. Systemy podtynkowe kompletuje się z małymi, funkcjonalnymi i ładnymi płytkami spustowymi. Płytki te dostępne s± w dużej gamie kolorów oraz wykończeń pasuj±cych charakterystyk± wykończenia do serii baterii tej > firmy tj. baterii grupy Grohe-Art: Chiara, Taron i Sentosa

Rapid SL to seria uniwersalnych stelaży przeznaczonych do WC, pisuaru, umywalki i bidetu wykorzystywanych przy suchej zabudowie (płyty gipsowo-kartonowe). System przeznaczony jest zarówno do montażu pojedynczego jak i szeregowego. Może być montowany do ¶ciany murowanej, za pomoc± specjalnych uchwytów jak i w ¶ciance lekkiej -montaż do profili C.

Stelaże np. do WC lub pisuaru s± kompletnie wyposażone we wszystkie niezbędne elementy. Poza niezwykle szybk± mozliwo¶ci± montażu nasz stelaż do WC umożliwia zastosowanie niezwykle atrakcyjnego, o niewielkich wymiarach, przycisku uruchamiaj±cego.

Inteligentny system regulacji wysoko¶ci, mała głęboko¶ć (131 mm), I klasa gło¶no¶ci oto cechy nowego Rapida SL.

Uniset - system do zabudowy ciężkiej jest instalacj± dla projektowanych systemów łazienkowych i sanitarnych. Spełnia idealnie swoj± rolę w przypadku nowych budynków wykonywanych w technologii tradycyjnej oraz prac remontowych w budynkach z zastosowaniem takiej technologii.

Uniset posiada szerokie zdolno¶ci adaptacyjne. Jest bezpieczny, szybki i odpowiedni do każdego typu obiektów sanitarnychjak również każdego rodzaju prac montażowych.

WC z serii Uniset s± dostępne zarówno z systemami zaworów spłukuj±cych jak i zbiornikami oszczędzaj±cymi wodę z funkcj± START/STOP lub technologi± podwójnego spłukiwania. Montaż jest szybki, co więcej istnieje praktyczna możliwo¶ć dokonania tej operacji w każdym otoczeniu.

Zobacz więcej

 

 Copyright 2005-2015 by ZOJAX | ZOJAXsc@gmail.com | +48 690 313 040